Har du en bra manusidé?

Du behöver inte skriva ett helt manus för att ta kontakt med Letters. Vi läser helst konceptbeskrivningar innan vi tar del av ett helt manus. Presentera din idé enligt vår videoguide, max en (1) A4.

Publisher: Michael Nilsson 
0732-486186, michael@manifesto.se

Till vardags arbetar jag som Heart Director på varumärkesbyrån Manifesto, som jag startade 1995. Jag har skrivit fem fackböcker, bland annat den första svenska boken om varumärkesarbete i sociala medier: Den sociala revolutionen (digitalt 2009, i print 2010). Med Letters vill jag hjälpa fler att få sina böcker utgivna för att därmed skapa nya, långsiktiga författarskap.

Filosofie Magister i filmvetenskap och engelska med litterär inriktning. Civilekonom med specialisering i marknadsföring.