Har du en bra manusidé?

Du behöver inte ha skrivit ett helt manus för att ta kontakt med Letters. Vi läser även koncept. Presentera din idé med hjälp av vår guide, max en (1) A4.

Publisher: Michael Nilsson 
0732-486186, abc@letters.se

Fil.mag i filmvetenskap och engelska med litterär inriktning. Civilekonom i marknadsföring. 

”Till vardags arbetar jag som varumärkeskonsult på Manifesto, som jag startade 1995. Jag har gett ut fyra egna böcker, bland annat den första svenska boken om branding i sociala medier: Den sociala revolutionen (2009). Med Letters Publishing vill jag hjälpa fler att få sina böcker utgivna för att på så sätt skapa nya, långsiktiga författarskap.”