Har du en bra manusidé?

Du behöver inte skriva ett helt manus för att ta kontakt med Letters. Vi vill hjälpa fler att skapa långsiktiga författarskap. Vi läser helst konceptbeskrivningar innan vi tar del av ett helt manus. 

Presentera din idé enligt vår videoguide, max en (1) A4.

Använd formuläret eller mejla till abc@letters.se.

Näst på tur: I mördarens kläder av Michael Nilsson.

Michael Nilsson arbetar som strateg och copywriter på varumärkesbyrån Manifesto, som han startade i sin hemstad Göteborg 1995. Efter fyra fackböcker debuterar han på Letters med en spänningsroman, I mördarens kläder kan du läsa mer om bland våra böcker. Numera bor han i Helsingborg.

Michael Nilsson är civilekonom med en magisterexamen i filmvetenskap och engelsk litteratur.