Har du en bra manusidé?

Du behöver inte ha skrivit ett helt manus för att ta kontakt med Letters. Vi läser även koncept. Presentera din idé med hjälp av vår guide, max en (1) A4.

Publisher: Michael Nilsson 
0732-486186, abc@letters.se

Till vardags arbetar jag som varumärkeskonsult på Manifesto, som jag startade 1995. Jag har skrivit fem fackböcker, bland annat den första svenska boken om varumärket i sociala medier: Den sociala revolutionen (2009). Med Letters Publishing vill jag hjälpa fler att få sina böcker utgivna för att därmed skapa nya, långsiktiga författarskap.

Fil.mag i filmvetenskap och engelska med litterär inriktning. Civilekonom i marknadsföring.