Pärlan från insidan

Helsingborgs stadsantologi

Story:

Pärlan från insidan – Helsingborgs stadsantologi 

Utdrag från Michael Nilssons förord:

”Jag hoppas att blandningen av fakta, fiktion, biografi och politik faller i smaken. För den mest faktamässiga texten svarar världens första doktor i modevetenskap. Han är helsingborgare och återfinns på stadens Campus. Det fiktiva berättandet representeras dels av utdrag ur två kommande romaner med viss lokalfärg, dels av tre noveller i så skilda genrer som curling, fantastik och song fiction. Du får chans att mäta din lokalkännedom i ett Helsingborgs-Quiz och du kan testa din politiska övertygelse när partierna svarar på frågan om vad de vill göra för att förbättra Helsingborgs företagsklimat. För ett mer biografiskt reflekterande över Sundets pärla står dels en infödd helsingborgare, dels en naturaliserad sådan, en art som blir allt vanligare i Helsingborg. Jag är själv en av dessa inflyttare, en göteborgare som hittade hit efter en omväg via Malmö.”

Pärlan från insidan är finansierad av Visionsfonden i Helsingborgs stad. Den distribueras gratis.