Är framtidens förlag digitalt? Letters Publishing vill göra Sverige till en nation av författare. Vi vill bidra till bättre berättande i både fiktiv och faktabaserad form. Vi tror inte att den tryckta boken är döende, men digitaliseringen ger oss nya sätt att möta...