Letters gör böcker för framtiden.

 

Förlagsvärlden fungerar i stort sett som vilken färskvaruindustri som helst, med allt snabbare utgivningstakt och bokrean som andra chansen. Har litteraturen gått förlorad? Inte alls. Digitaliseringen gör att vi kan se mer långsiktigt på såväl läsande som författarskap.

Letters ger i första hand ut e-böcker, både fakta och fiktion. Våra böcker finns där läsandet ökar mest, i din dator, läsplatta eller mobil. Oavsett om du är läsare eller författare vill vi bidra till bättre berättande.