Är framtidens förlag digitalt?

Letters Publishing vill göra Sverige till en nation av författare. Vi vill bidra till bättre berättande i både fiktiv och faktabaserad form. Vi tror inte att den tryckta boken är döende, men digitaliseringen ger oss nya sätt att möta läsare på och det är synd att inte använda de verktyg som erbjuds. Den här videon berättar mer om förlaget.